Poradnia urologiczna i andrologiczna

Poradnia urologiczna i andrologiczna

 
W starzejącym się społeczeństwie, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet wzrasta liczba osób wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego takich jak nowotwory, kamice czy zaburzenia czynnościowe, nietrzymanie moczu. Rośnie  też liczba przypadków chorób męskich narządów płciowych wymagających działań ze strony urologa (nowotworowych i nienowotworowych chorób gruczołu krokowego, jąder, prącia). W diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej większej uwagi wymaga kompleksowe podejście do niedocenianego czynnika męskiego niepłodności zarówno przez urologa jak i androloga. Analogicznego, wielodyscyplinarnego postępowania wymagają pacjenci z zaburzeniami erekcji, wśród których coraz większy odsetek postrzega ten problem jako znacznie pogarszający jakość życia.

W Szpitalu Pro-Familia w Łodzi pacjentami z takimi dolegliwościami zajmuje się zespół lekarzy Poradni Urologicznej i Andrologicznej. 

Zapraszamy na:
 - konsultacje urologiczne kwalifikujące do zabiegów
 - badania USG: nerek, pęcherza moczowego, stercza, moszny,
 - zabiegi ambulatoryjne: cewnikowanie, opatrunki, zdjęcie  szwów
 

Porady urologiczne i andrologiczne tradycyjnie wymagają zebrania wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego pacjenta czy analizy wyników badań laboratoryjnych, ale również nieinwazyjnego badania USG, w tym USG przezodbytniczego, badań radiologicznych, inwazyjnych badań endoskopowych przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym i ogólnym, badań histopatologicznych wycinków chirurgicznych i biopsyjnych pobranych w trakcie procedur inwazyjnych.

Wiele schorzeń urologicznych i andrologicznych może być diagnozowanych oraz leczonych ambulatoryjnie lub w ramach chirurgii jednego dnia – kilkugodzinnego pobytu w szpitalu. Procedurami wykonywanymi w trybie ambulatoryjnym są punkcje, oblitaracje, biopsje i badania endoskopowe cewki moczowej i pęcherza moczowego – uretrocystoskopie.

Poradnie dysponują gabinetem zabiegowym/pracownią badań endoskopowych, w której będzie można przeprowadzać inwazyjne badania endoskopowe dolnych dróg moczowych, w tym z zastosowaniem nowoczesnej techniki NBI (Narrow Band Imaging) oraz punkcje, obliteracje i biopsje wykonywane pod kontrolą przezpowłokowego i przezodbytniczego USG połączone z diagnostyką cytologiczną i histopatologiczną takich narządów jak nerka czy gruczoł krokowy.

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej

dr n. med.

Oszukowska Elżbieta

Profil

Czwartek 17:00 - 18:00

Piątek 8:00 - 10:00

dr n. med

Wilkosz Jacek

Profil

Poniedziałek 16:00-18:00

Środa 16:00-18:00

dr n. med.

Woźniak Paweł

Profil

Worek 16:00-18:00

Czwartek 16:00-18:00

Piątek 9:00-10:00

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej