Co to jest rozwojowa dysplazja stawu biodrowego?*

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych układu kostnego u dzieci. Może wystąpić u każdego noworodka. Szczególnie narażone są dzieci z czynnikami ryzyka. Wada ta polega na zaburzeniu rozwoju panewki stawu biodrowego i bliższego odcinka k. udowej. Panewka stawu biodrowego jest to miejsce w którym osadzona jest głowa kości udowej, jest jej podporą i miejscem jej obrotu. Następstwem nieleczonej lub późno leczonej dysplazji są wczesne wtórne zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, powodujące istotne ograniczenie wydolności fizycznej i pogorszenie jakości życia. Leczenie operacyjne może być koniecznością.

Przyczyna i rozwój dysplazji stawu biodrowego*

Jest wiele czynników sprzyjających rozwojowi dysplazji stawu biodrowego (m.in. położenie pośladkowe, duża masa płodu, cukrzyca u matki) oraz nieprawidłowe układanie i pielęgnowanie dziecka. Wada występuje częściej u dziewczynek.

Kiedy wykonać badanie w kierunku dysplazji stawu biodrowego?*

Pierwsze badanie stawów biodrowych przez ortopedę klinicznie i sonograficzne (przy pomocy USG), powinno zostać wykonane około 4 tygodnia życia. Drugie badanie rutynowo wykonuje się w 3-4 miesiącu życia. Stawy biodrowe w sonografii można ocenić już w pierwszych dniach życia. Istnieje jednakże górna granica dostępności panewki stawu biodrowego do badania - zwykle około 7-9, czasami do 12 miesiąca życia. W wybranych przypadkach lekarz zaleci inny schemat badań kontrolnych. Tylko połączenie badania klinicznego i sonograficznego zapewni najwyższą wykrywalność tej wady. Nigdy nie jest za wcześnie aby wykonać takie badania, ale może być za późno.

Jak się przygotować i jak przygotować dziecko do badania?

Dziecko do badania stawów biodrowych, w chwili wniesienia do gabinetu, powinno być rozebrane do podkoszulki (lub tzw. „body”), mieć założoną i zapiętą czystą pieluchę. Jeśli trzeba dziecko przewinąć, proszę to zrobić przed wejściem do gabinetu. Należy przygotować coś do podłożenia pod dziecko – podkład, kocyk, pieluszkę tetrową, flanelową itp. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i utrwali spokój dziecka, gdyż czuje ono „coś swojego”. Spokojne nastawienie rodziców do badania, stonowany głos, brak nerwowych ruchów także wzmaga dobre odczucia dziecka. Będzie także potrzebna książeczka zdrowia dziecka aby uzupełnić wpis w dokumentacji medycznej. Podczas badania lekarz powie, kiedy należy zdjąć pieluchę dziecku. W czasie badania może ulać się dziecku (dobrze jest mieć przygotowane coś do wytarcia) lub może zabrudzić pieluszkę. Są to normalne zachowania dziecka w czasie badania wynikające z nowego otoczenia oraz zmian ułożenia. Jeśli badający nie zaleci inaczej, pieluchę zabrudzoną w czasie badania proszę zmienić poza gabinetem. Zmiana pieluchy w gabinecie, podczas badania, zwiększa ryzyko zakażenia Państwa pociechy przez bakterie i wirusy innego dzieci, które miało również zmienianą pieluchę w tym samym miejscu.

Informacje o lekarzu

Dr n. med. Błażej Pruszczyński ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2006 r. z wyróżnieniem. Tytuł doktora nauka medycznych uzyskał w roku 2010. Specjalizację z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu uzyskał w 2014 r. W czasie studiów otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za wyniki w nauce.
Jego głównym zainteresowaniem w ortopedii dziecięcej jest:

  • dysplazja stawu biodrowego – ukończył kurs u prof. Grafa w Austrii, prof. Harcke'ego w USA oraz tzw. Visitig Fellowship w Lyonie, Francja (technika wg Boquet) i w Umea w Szwecji (technika wg Dalstroma),
  • stopa dziecięca – stopa końsko-szpotawa, piętowa, płaska. Jego praca jest doceniania przez oddziały neonatologiczne w których jest konsultantem,
  • Mózgowe Porażenie Dziecięce – uczestniczył w szkoleniach w Europie i USA. Koordynuje leczenie ortopedyczne i rehabilitacyjne, wspomaga je stosując toksynę botulinową.

Interesują go także biomechanika, ortotyka oraz choroby rzadkie w ortopedii – m.in. spichrzeniowe. Prowadzi leczenie nieoperacyjne skolioz.

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych (EPOS), Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (PPOS, aktualnie pełni funkcję sekretarza), International Hip Dysplasia Institute, European Academy of Childhood Disability, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego (PFAS), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.


* Informacje pochodzą z książki dr n. med. Błażeja Pruszczyńskiego pt. "Dysplazja stawu biodrowego - przewodnik dla rodziców i starszego rodzeństwa" ISBN978-83-63199-50-0

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej

dr n. med.

Pruszczyński Błażej

Profil

Wtorek od 14:20

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej