6 września 2017 roku uruchomiliśmy w naszym szpitalu Poradnię Okulistyczną dla Dzieci i Dorosłych.

Osobą prowadzącą jest Pani Doktor Ewa Zamojska, znany i ceniony specjalista z zakresu okulistyki.

Na ofertę poradni składają się :
- badanie ostrości wzroku,
- komputerowe badanie wady wzroku,
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- badanie w lampie szczelinowej,
- badanie dna oka.

Pani Doktor będzie świadczyła również takie usługi jak : dobór korekcji okularowej, dobór soczewek kontaktowych, gonioskopia, badanie widzenia barw, badanie zakresu widzenia przestrzennego, diagnostyka i leczenie jaskry, diagnostyka i leczenie chorób plamki żółtej, a także diagnostyka i leczenie choroby zezowej.

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej

Zamojska Ewa

Profil

Środa 12:00-18:00

Piątek 8:30-14:00

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej