Prowadzimy ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz opiekę nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 miesiąca życia. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego, które były leczone w Oddziale Neonatologii Szpitala Pro Familia.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Rodzice mogą zgłosić się do Poradni w przypadku:

- nasilonej i przedłużającej się żółtaczki
- słabego przyrostu masy ciała noworodka
- trudności w karmieniu
- zaburzeń związanych z krótkim czasem trwania ciąży i niską wagą urodzeniową
- zaburzeń hematologicznych noworodka

W poradni istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych.


Świadczenie w Poradni Neonatologicznej obejmuje:

- przeprowadzenie badania lekarskiego
- ocenę somatyczną
- ocenę rozwoju fizycznego
- ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów
- wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych (w tym: USG mózgowia, jamy brzusznej, badania ECHO)
- ocenę badań dodatkowych
- zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej

dr n. med.

Truszkowski Krzysztof

Profil

Środa 9:00 -13:00

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej