Zdolność mowy wykształca się w ciągu pierwszych trzech lat życia.

To szalenie ważny okres, którego nie wolno „przegapić”. Po czwartym roku partie mózgu odpowiadające za rozwój mowy osiągają swoją dojrzałość i praktycznie zdolność ta jest już ukształtowana dlatego warto zgłosić się do Poradni Logopedycznej w łódzkiej Pro-Familii prowadzonej przez ”Centrum Logopedyczne Efata”. Konsultacji udziela mgr Beata Zachtej – neurologopeda, surdologopeda specjalista wczesnego wspomagania rozwoju mowy.

Konsultacje logopedyczne obejmują następujące trudności:- Ankyloglosia – ocena krótkiego wędzidełka

- kłopoty ze ssaniem
- mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania;
- nieumiejętność żucia i połykania;
- nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia;
- niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się;
- nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
- ograniczenia ruchu języka;
- brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg;
- zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła;
(łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego lub też brak odruchu wymiotnego)
- nadmierne ślinienie się;
- dysmorfia twarzy, zespół genetyczny;
- niedosłuch, głuchota;
- wada wymowy - dorośli;
- schizofazja - dorośli;
- Nauka czytania i pisania( ryzyko dysleksji);
- Badanie standaryzowane, test;

  • ocena stanu umiejętności oromotorycznych OPT (żuchwa, język, wędzidełko, podniebienie, policzki oraz wargi),
  • karta oceny rozwoju psychoruchowego KORP,
  • ocena funkcji lewej i prawej półkuli mózgu SON-R,
  • ryzyko dysleksji SWM,
  • ryzyko autyzmu PEP 3

Podczas dokonywania diagnozy logopedycznej specjalista zbada u naszego malucha poprawność funkcji związanych z:

- jedzeniem;
- fonacją (tworzeniem dźwięku);
- koordynacją oddychania i wytwarzania dźwięków


Ponadto logopeda oceni sposób oddychania, zbada ruchomość i napięcie żuchwy, języka, warg i policzków, doradzi jak dostosować sposób pojenia i karmienia dziecka mającego z tym problemy. Specjalista zaprezentuje jak można oddziaływać na mięśnie zaangażowane w proces mowy (oddechowe, kontrolujące ustawienie głowy, twarzy i jamy ustnej, klatki piersiowej) regulując ich nieprawidłowe napięcie, pokaże także ćwiczenia jamy ustnej polegające na leczniczym masażu dziąseł, podniebienia i języka. Na koniec mogą Państwo liczyć na ocenę czy dziecko potrzebuje dalszego wsparcia, a jeśli jest taka potrzeba określony zostanie rodzaj terapii.
Od momentu zbadania oraz zaprezentowania przez logopedę wszystkich rad, dbałość o wsparcie rozwoju mowy naszej pociechy leży po stronie rodziców. Najważniejsze są regularne konsultacje z logopedą, zalecone ćwiczenia oraz codzienna dbałość o kształtowanie tej umiejętności.rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej

MGR

Zachtej Beata

Profil

Wtorek - zapisy przez www.znanylekarz.pl

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Oddziały naszego szpitala

Oddziały naszego szpitala

To właśnie tutaj wi­ta­my na świe­cie na­szych naj­młod­szych pa­cjen­tów i wspie­ra­my młode mamy w wy­jąt­ko­wym i naj­waż­niej­szym mo­men­cie ich życia

Więcej