Izba Przyjęć jest kluczem do sprawnego funkcjonowania całego szpitala.

To tu realizowana jest procedura przyjęcia pacjentki.

 • jako jednostka organizacyjna szpitala (oddział szpitalny) Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym (24h) od poniedziałku od godz.8:00 do piątku do godz. 19:00
 • składa się z rejestracji, gabinetów lekarskich i pokoju wywiadów
 • posiada pełne wyposażenie pozwalające na podejmowanie czynności ratujących życie
 • wyposażenie pomieszczeń izby przyjęć jest dostosowane do potrzeb związanych z rodzajem udzielanych świadczeń
 • dojazd i dojście jest dogodne dla pacjentów i dobrze oznakowane
 • posiada zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie podjazd dla karetek
 • zapewnia dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych
 • zapewniamy na terenie placówki bezpłatne miejsca parkingowe dla pacjentek i ich rodzin
 • wizytówką naszej izby przyjęć jest wykwalifikowany, profesjonalny, wyrozumiały i życzliwy personel dostępny całą dobę i chętny do udzielenia pomocy
 • w izbie przyjęć panuje zawsze przyjazna i domowa atmosfera
 • izba przyjęć zapewnia intymność i poszanowanie praw pacjenta

 

 
Zadania izby przyjęć
 • rejestracja pacjentki zgłaszającej się do szpitala
 • zapewnienie niezwłocznego udzielenia pomocy i badania lekarskiego
 • objęcie pacjentki opieką pielęgniarsko- położniczą i lekarską stosownie do jej stanu
 • objęcie doraźną pomocą pacjentów nawet jeśli schorzenie nie jest zgodne z profilem naszego Szpitala i podjęcie kolejnych kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości opieki
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjentek zakwalifikowanych do hospitalizacji
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • założenie i prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia
  w izbie przyjęć naszego Szpitala istnieje możliwość wstępnej diagnostyki pacjentek oraz wykonywanie badan KTG, USG, badania
 • ginekologicznego całą dobę w przypadkach nagłych.
 • udzielanie doraźnej pomocy ambulatoryjnej
 • wykonywanie rutynowych zapisów KTG od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00- 22.00 oraz w piątki od 9:00 do 18:30.
 

W izbie przyjęć przyjmowane są ciężarne, rodzące, pacjentki chore ginekologicznie i położnice.

W izbie przyjęć możliwa jest izolacja pacjentek z podejrzeniem choroby zakaźnej. Służy temu w pełni wyposażona izolatka.

 

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Kompleksowa opieka. Przyszłe mamy, kobiety w ciąży i po porodzie otaczamy kompleksową opieką.

Więcej