Blok operacyjny w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA Łódź spełnia najwyższe kryteria międzynarodowych wymogów sanitarno-epidemiologicznych i technologicznych. Tu poczujesz się bezpiecznie.

Wykonujemy  min. operacje ginekologiczne: laparoskopowe, stereoskopowe oraz brzuszne oraz z zakresu ginekologii estetycznej i plastycznej.

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną naszego szpitala. Dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Usytuowanie bloku operacyjnego pozwala na szybką komunikację z oddziałem intensywnej opieki medycznej,  zakładem diagnostyki obrazowej centralną sterylizacją, pracownią histopatologii i bakteriologii.

W skład bloku operacyjnego wchodzą :

  • 4 Sale operacyjne w tym sala hybrydowa
  • Sala wybudzeń
  • Śluzy "brudne" i "czyste" dla personelu i dla pacjentów
  • Pomieszczenia przygotowania dla pacjentów

Sale operacyjne w naszym Szpitalu spełniają europejskie standardy. Są bezpieczniejsze dla operowanych pacjentów pod względem epidemiologicznym. Spełniają rygorystyczne wymagania pod względem powierzchni, czystości i wentylacji. Ściany i drzwi wykonane są z materiałów umożliwiających zachowanie najwyższego stopnia aseptyczności. Modułowe ściany i sufity wykonane ze stali szlachetnej z powloką opartą na technologii jonów srebra zapewniają trwałą ochronę przed rozwojem bakterii , grzybów i pleśni.

 
Technologia w służbie pacjentowi.

W trosce o najwyższe bezpieczeństwo Pacjentów  zastosowano technologię klimatyzacji medycznej z systemem nawiewu laminarnego. Ma na celu obniżanie ryzyka infekcji pochodzących z powietrza, będących jedną z głównych przyczyn powstawania powikłań pooperacyjnych.

 Wszystkie drzwi na bloku operacyjnym otwierają się  bezdotykowo z zastosowaniem fotokomórek.

Śluzy "brudne" i "czyste" dla personelu i dla pacjentów wyposażone są w nie krzyżujące się ciągi komunikacyjne. Podział na strefy o narastającym stopniu czystości mikrobiologicznej zapobiega przypadkowemu zetknięciu się personelu bloku i pacjentów z innymi pracownikami szpitala i osobami postronnymi. Strefy te również zapobiegają kontaktowi przygotowywanych instrumentów i materiału z potencjalnie zakaźnymi odpadami medycznymi.

Sale operacyjne na Bloku zostały wyposażone w najlepszej jakości  sprzęt operacyjny.

Zgodnie ze standardami europejskimi szpital posiada nowoczesną salę wybudzeń. Pomieszczenie wyposażone jest w wyspecjalizowaną aparaturę medyczną do monitorowania funkcji życiowych.
W sali wybudzeń pacjent jest pod stałą opieką i nadzorem pielęgniarskim.

Wszystkie te rozwiązania umożliwiają   przeprowadzenie nawet najbardziej wymagających zabiegów operacyjnych.  Stały dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz diagnostyki obrazowej rtg,  laboratoryjnej i badań histopatologicznych również śródoperacyjnych (intra) zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjentowi.

W Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej.

Dzięki ustawicznym szkoleniom, kursom oraz podjętym i ukończonym studiom wyższym, personel Bloku Operacyjnego stanowi jeden z najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych Zespołów w naszym kraju.

 

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Kompleksowa opieka. Przyszłe mamy, kobiety w ciąży i po porodzie otaczamy kompleksową opieką.

Więcej