Bez stresu i bólu.

Jednym z najważniejszych celów szpitala jest zapewnienie naszym pacjentkom komfortu oraz zminimalizowanie stresu i bólu, często towarzyszącego procedurom diagnostycznym i zabiegowym. Zapewnia to oddział anestezjologiczny pod kierunkiem dr Włodzimierza Woźniaka.

Szczególną wagę przykładamy do zminimalizowania bólu porodowego. Czuwają nad tym nasi doświadczeni lekarze anestezjolodzy, posługujący się nowoczesnym sprzętem i stosujący najnowsze, sprawdzone i bezpieczne metody postępowania. Każda rodząca w naszym szpitalu może otrzymać znieczulenie do porodu, jeśli nie ma ku temu medycznych przeciwwskazań.

W gestii lekarzy anestezjologów pozostaje również opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, dopóki stan pacjentki nie jest całkowicie ustabilizowany. W razie konieczności zastosowania intensywnego nadzoru lub intensywnej opieki medycznej, anestezjolodzy w oparciu o nowocześnie wyposażony oddział intensywnej terapii kierują procesem diagnostyki i leczenia.

 
Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Kompleksowa opieka. Przyszłe mamy, kobiety w ciąży i po porodzie otaczamy kompleksową opieką.

Więcej