Oferty pracy

Oferty pracy

Informacje

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Łodzi zapraszamy do stałego składania CV pod adresem: rekrutacja.lodz@pro-familia.pl. Rozpatrywane będą tylko podania zawierające:

Klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Nazwę stanowiska w temacie wiadomości (np. położna, pielęgniarka, technik rtg itp.)

Oferty pracy
Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA

Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA

W miejscu, w którym każdego dnia z troską i życzliwością otaczamy opieką całą rodzinę.

Więcej