Ogłoszenie otwartego naboru partnera
07.05.2018 |

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW


do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/18
Oferta partnerstwa – profilaktyka raka jelita grubego.

Łódź, dn 19/04/2018

Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA

Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA

W miejscu, w którym każdego dnia z troską i życzliwością otaczamy opieką całą rodzinę.

Więcej