Rodzić bez bólu

Rodzić bez bólu

Nie musi boleć
Zgodnie z dostępną wiedzą medyczną istnieje szereg uznanych i sprawdzonych metod walki z bólem, które mogą być wykorzystywane podczas porodu. Poczynając od niefarmakologicznych takich jak: przyjmowanie odpowiedniej pozycji, ćwiczenia relaksacyjne, odpowiednie techniki oddechowe, ciepłe bądź zimne okłady, kąpiel wodna i masaż relaksacyjny, aż po akupresurę i akupunkturę. Nie dla wszystkich kobiet są to jednak metody wystarczające.

Poród jest naturalnym procesem, któremu towarzyszy odczuwanie bólu. Jest to zjawisko fizjologiczne o złożonym mechanizmie, a każda z rodzących kobiet reaguje na ten stan w odmienny sposób.

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego mają udokumentowaną skuteczność kliniczną. Są zatem kolejnym etapem pomocy jaką rodząca może uzyskać w celu poprawy komfortu. Substancje przeciwbólowe mogą być podawane wziewnie, dożylnie, domięśniowo oraz do przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego.

 

Dbamy o Ciebie i Twoje bezpieczeństwo
Znieczuleniem z wyboru w naszym szpitalu jest znieczulenie regionalne - zewnątrzoponowe, które jest powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej i uznane jest za bezpieczne oraz najbardziej skuteczne ze wszystkich metod łagodzenia bólu porodowego. Znieczulenie to polega na blokowaniu przewodzenia bólu z macicy i kanału rodnego poprzez podanie leku miejscowo znieczulającego do struktur kręgosłupa (przestrzeni zewnątrzoponowej) poprzez specjalny cienki i elastyczny cewnik. Nazwa „znieczulenie regionalne” wywodzi się z faktu, iż jest to rodzaj znieczulenia, które znosi czucie bólu w określonych regionach ciała. Znieczulenie do porodu powoduje zniesienie odczuwania bólu w dolnej części tułowia, a także w kończynach dolnych. Rodząca w trakcie znieczulenia regionalnego jest całkowicie przytomna oraz mobilna mogąc w pełni współpracować z położną. Efekt znieczulenia występuje po około 10-15 min od podania leku.
Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jest uznawane za metodę bezpieczną, a poważne powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko. Znieczulenie takie zastosowane w odpowiednim momencie nie ma wpływu na stan dziecka, a w niektórych przypadkach wręcz przyczynia się do jego poprawy. Podczas procedury i bezpośrednio po niej nad bezpieczeństwem rodzącej czuwają wykwalifikowani lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.
W przypadkach przeciwskazań do zastosowania znieczulenia regionalnego istnieje w naszym szpitalu możliwość dożylnego podawania środków przeciwbólowych.

 

Znieczulenie dobrane dla Ciebie
Cięcia cesarskie wykonujemy również w znieczuleniu regionalnym – podpajęczynówkowym. Jest to forma znieczulenia, w której lek znieczulający podawany jest do przestrzeni podpajęczynówkowej. Taka forma analgezji zapewnia całkowity brak odczuwania bólu w czasie operacji a jednocześnie pozwala w pełni świadomie uczestniczyć mamie w narodzinach dziecka. W przypadku przeciwwskazań do znieczulenia regionalnego wykonuje się znieczulenie ogólne dotchawicze.
Decyzję o wyborze znieczulenia oraz możliwości przeprowadzenia procedury zawsze podejmuje lekarz anestezjolog w porozumieniu z prowadzącymi poród lekarzem położnikiem oraz położną, kierując się stanem zdrowia rodzącej oraz dziecka. Zawsze wymagana jest pisemna zgoda pacjentki, którą informujemy o wszystkich możliwych powikłaniach.
Istnieją sytuacje, w których nie możemy wykonać procedury znieczulenia regionalnego. Są to: zaburzenia krzepnięcia krwi i leczenie lekami przeciwkrzepliwymi, małopłytkowość, proces zapalny w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, znacznego stopnia deformacje kręgosłupa oraz stwardnienie rozsiane.

 

Zaufanie to podstawa
Przed znieczuleniem pacjentka otrzymuje dokładną informację na temat znieczulenia w formie pisemnej oraz ankietę medyczną pozwalającą na ocenę jej stanu zdrowia. Można zapoznać się z nią również w domu po uprzednim wydrukowaniu jej z naszej strony internetowej - pliki do pobrania poniżej.

rejestracja

Rejestracja od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 - 18:00

Kontakt:

+48 42 207 00 07

Codzienny kontakt z lekarzem

Codzienny kontakt z lekarzem

Codzienny kontakt z lekarzem. Jeżeli pacjent ma jakieś wątpliwości natury medycznej , może je wyjaśnić z lekarzem podczas obchodu lub później z lekarzem dyżurującym tego dnia.

Więcej